Εξώφυλλο αλουμινίου γαλλικού τύπου ανοιγόμενο EX02