Προϊόντα αλουμινίου - Σίτες

Τα συστήματα σήτας της εταιρείας μας αποτελούν το πιο αξιόπιστο μέσο προστασίας από τα έντομα και επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό του σπιτιού σας.
Οι σήτες που κατασκευάζουμε είναι κατάλληλες για κάθε τύπο και διάσταση πόρτας , παραθύρου αλουμινίου ενώ συνδυάζουν ιδανικά την λειτουργικότητα και την αισθητική.